toi phai song

Tôi phải sống

Hình ảnh em bé gùi 3 khối đá tảng lên núi với tiền công 2000 đồng một tảng 12 kg thật ám ảnh.   Bạn Hải Âu kể trên facebook rằng bạn lang thang Sủng Là (Hà Giang) chơi thấy bọn trẻ đi cõng gạch lên bản lưng chừng núi, bèn dừng lại hỏi han.Cậu …

Tôi phải sống Read More »